Кога интелигентни деца решаваат тестови

Типов ги собрал сите тестови што можел да ги најде од интелигентни деца кои ги решавале на свој снаодлив начин. Некои одговори иако не се прифатени, сепак се логични и точни.